Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên

http://www.dienbien.edu.vn


Tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện chính sách, pháp luật BHXH, BHYT

Dienbien.edu.vn: Ngày 27/11/2020 Công đoàn ngành Giáo dục ban hành Công văn số 221/CĐN về việc tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện chính sách, pháp luật BHXH, BHYT.
Theo đó, Công đoàn ngành Giáo dục quán triệt Công đoàn cơ sở trực thuộc thực hiện nghiêm chính sách, pháp luật Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm Y tế đến cán bộ, nhà giáo, người lao động.


Phối hợp với chuyên môn tuyên truyền, phổ biến và thực hiện Nghị định số 21/NĐ-TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm Y tế giai đoạn 2012 - 2020; Nghị định số 20/NĐ-TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới; Nghị định số 28/NĐ-TW ngày 23/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách chính sách BHXH; Nghị định số 68/2013/QH13 ngày 29/11/2013 của Quốc hội về đẩy mạnh thực hiện chính sách, pháp luật về BHYT, tiến tới BHYT toàn dân; Nghị quyết số 102/NQ-CP ngày 03/8/2018 của Chính phủ về việc giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH; Chỉ thị số 32-CT/TU ngày 04/4/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo thực hiện công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2013 - 2020; Nghị quyết sô 18-NQ/TU ngày 17/8/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách chính sách BHXH.
Yêu cầu các cán bộ công đoàn làm tốt nhiệm vụ là cầu nối tuyên truyền chính sách, pháp luật Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm Y tế đến cán bộ, nhà giáo, người lao động.
Làm tốt công tác tuyên truyền, triển khai thực hiện chính sách pháp luật về BHXH, BHYT giúp chế độ, chính sách của cán bộ, nhà giáo, người lao động được thực hiện đầy đủ góp phần bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng cho cán bộ, nhà giáo, người lao động./.

Tác giả bài viết: Phạm Thị Thanh Bình

Nguồn tin: Công đoàn ngành

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây