Lễ khai mạc hưởng ứng Tuần lễ học tập suốt đời năm 2021 tại huyện Điện Biên

Lễ khai mạc hưởng ứng Tuần lễ học tập suốt đời năm 2021 tại huyện Điện Biên

 •   04/10/2021 09:33:00 PM
 •   Đã xem: 66
 •   Phản hồi: 0
Dienbien.edu.vn - Nhằm tiếp tục đẩy mạnh phong trào học tập sâu rộng trong mọi tầng lớp nhân dân, giúp nâng cao nhận thức của người học về vai trò của chuyển đổi số đối với việc học tập suốt đời; tận dụng các nền tảng công nghệ nhằm đa dạng hóa các kênh và công cụ học tập suốt đời, đáp ứng nhu cầu học tập của người học trong bối cảnh dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, sáng ngày 01/10/2021, trường THCS xã Thanh Luông, huyện Điện Biên long trọng tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2021 với chủ đề: Chuyển đổi số và cơ hội học tập suốt đời cho tất cả mọi người trong bối cảnh đại dịch Covid-19.
“Chuyển đổi số và cơ hội học tập suốt đời cho mọi người trong điều kiện phòng, chống dịch Covid-19” là một trong những chủ đề của Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2021 trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

“Chuyển đổi số và cơ hội học tập suốt đời cho mọi người trong điều kiện phòng, chống dịch Covid-19” là một trong những chủ đề của Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2021 trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

 •   29/09/2021 05:29:32 AM
 •   Đã xem: 161
 •   Phản hồi: 0
Dienbien.edu.vn: Thực hiện chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, UBND tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo đã phối hợp với Hội Khuyến học tỉnh và các đơn vị có liên quan xây dựng kế hoạch tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2021. Tuần lễ được tổ chức nhằm tiếp tục đẩy mạnh phong trào học tập sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, giúp nâng cao nhận thức của người dân về vai trò của chuyển đổi số đối với việc học tập suốt đời; tăng cường trách nhiệm và huy động được sự quan tâm, tham gia của các cấp chính quyền, các ngành, các tổ chức, đoàn thể, lực lượng xã hội trong việc tận dụng các nền tảng công nghệ nhằm đa dạng hóa các kênh và công cụ học tập suốt đời, đáp ứng nhu cầu học tập của người dân trong bối cảnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp.
Lễ khai giảng đặc biệt của năm học 2021-2022

Lễ khai giảng đặc biệt của năm học 2021-2022

 •   12/09/2021 09:33:43 PM
 •   Đã xem: 117
 •   Phản hồi: 0
Sáng nay 5/9, cùng với học sinh cả nước, thầy và trò trường THPT Lương Thế Vinh khai giảng năm học mới 2021 - 2022. Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 còn nhiều diễn biến phức tạp, Lễ khai giảng được tổ chức trang trọng, phù hợp, tạo không khí vui tươi, phấn khởi vừa bảo đảm các điều kiện an toàn phòng chống dịch bệnh.
Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đánh giá, xếp loại học viên theo học Chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học cơ sở và cấp trung học phổ thông

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đánh giá, xếp loại học viên theo học Chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học cơ sở và cấp trung học phổ thông

 •   25/08/2021 09:35:00 PM
 •   Đã xem: 111
 •   Phản hồi: 0
Dienbien.edu.vn- Ngày 01/7/2021, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư 21/2021/TT-BGDĐT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đánh giá, xếp loại học viên theo học Chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học cơ sở và cấp trung học phổ thông ban hành kèm theo Quyết định 02/2007/QĐ-BGDĐT ngày 23/01/2007 và Thông tư 26/2014/TT-BGDĐT ngày 11/08/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Bộ Giáo dục và Đào tạo điều chỉnh lịch triển khai công tác tuyển sinh năm 2021

Bộ Giáo dục và Đào tạo điều chỉnh lịch triển khai công tác tuyển sinh năm 2021

 •   01/08/2021 08:14:00 PM
 •   Đã xem: 244
 •   Phản hồi: 0
Dienbien.edu.vn - Ngày 30/7/2021, Bộ GDĐT ban hành Công văn số 3190/BGDĐT-GDDH gửi các đại học, học viện, trường đại học, các trường cao đẳng tuyển sinh ngành Giáo dục Mầm non và các Sở GDĐT về công tác tuyển sinh 2021 trong tình hình dịch Covid-19.
Đoan kiem tra PCGD XMC

Phê duyệt Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030”

 •   31/07/2021 05:05:00 AM
 •   Đã xem: 464
 •   Phản hồi: 0
Ngày 30/7, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1373/QĐ-TTg, phê duyệt Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030”.
Một số điểm mới của Quy chế đào tạo trình độ đại học

Một số điểm mới của Quy chế đào tạo trình độ đại học

 •   29/06/2021 08:19:00 PM
 •   Đã xem: 420
 •   Phản hồi: 0
Dienbien.edu.vn - Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế đào tạo trình độ đại học, quy định chung về tổ chức và quản lý đào tạo trình độ đại học, gồm: Chương trình đào tạo và thời gian học tập, hình thức và phương thức tổ chức đào tạo, lập kế hoạch và tổ chức giảng dạy, đánh giá kết quả học tập và cấp bằng tốt nghiệp và những quy định khác đối với sinh viên.
Anh hs truong PT DTNT tinh

UBND tỉnh ban hành Quy chế quản lý chế độ cử tuyển đối với học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số tỉnh Điện Biên học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

 •   29/06/2021 10:26:00 PM
 •   Đã xem: 240
 •   Phản hồi: 0
Dienbien.edu.vn Ngày 16/6/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 12/2021/QĐ-UBND Quy chế quản lý chế độ cử tuyển đối với học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số tỉnh Điện Biên học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân. Quy chế có hiệu lực thi hành từ ngày 28/6/2021, thay thế Quyết định số 30/2018/QĐ - UBND ngày 10/7/2018 của UBND tỉnh.
Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục mầm non

Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục mầm non

 •   29/06/2021 10:24:00 PM
 •   Đã xem: 235
 •   Phản hồi: 0
Dienbien.edu.vn Ngày 01/6/2021, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư số 16/2021/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục mầm non ban hành kèm Thông tư số 09/2020/TT-BGDĐT ngày 7/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16/7/2021 và có nhiều điểm mới so với quy định hiện hành.
1

Bộ quy tắc ứng xử trên mạng xã hội

 •   22/06/2021 02:58:00 AM
 •   Đã xem: 252
 •   Phản hồi: 0
Dienbien.edu.vn- Ngày 17/6/2021, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định số 847/QĐ-BTTTT về Bộ quy tắc ứng xử trên mạng xã hội (có hiệu thực thi hành kể từ ngày ký). Bộ quy tắc hướng đến xây dựng chuẩn mực đạo đức về hành vi ứng xử trên mạng xã hội, giáo dục ý thức, tạo thói quen tích cực trong các hành vi ứng xử của người dùng trên mạng xã hội.
Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 5 năm thực hiện Quyết định số 1501/QĐ-TTg ngày 28/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ

Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 5 năm thực hiện Quyết định số 1501/QĐ-TTg ngày 28/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ

 •   13/05/2021 08:25:05 PM
 •   Đã xem: 215
 •   Phản hồi: 0
Dienbien.edu.vn: Sáng 11/5, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh và các bộ, ngành liên quan tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Quyết định số 1501/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành Đề án “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015-2020”
IMG 0452 Ki Bien ban kiem tra

Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận tỉnh Điện Biên đạt chuẩn phổ cập giáo dục THCS và xóa mù chữ mức độ 2

 •   08/05/2021 09:57:00 PM
 •   Đã xem: 371
 •   Phản hồi: 0
Dienbien.edu.vn - PCGD, xóa mù chữ là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước nhằm mục tiêu nâng cao dân trí, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.
Anh lien hoan tieng hát GV

Bộ Giáo dục và Đào tạo, Công đoàn Giáo dục Việt Nam tổ chức tổ chức “Liên hoan tiếng hát giáo viên toàn quốc lần thứ V” năm 2021

 •   01/05/2021 05:24:13 AM
 •   Đã xem: 730
 •   Phản hồi: 0
Với mục đích đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, bồi dưỡng lòng yêu nước; khơi dậy niềm tự hào và trách nhiệm của đội ngũ nhà giáo, người lao động, đoàn viên công đoàn ngành giáo dục trong chặng đường 70 năm của Công đoàn Giáo dục Việt Nam; tôn vinh nghề giáo, nhà giáo, cán bộ công đoàn ngành Giáo dục; xây dựng phong trào văn hóa văn nghệ, nâng cao đời sống tinh thần; phát hiện, bồi dưỡng nhân tố điển hình trong phong trào văn nghệ tại cơ sở, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Công đoàn Giáo dục Việt Nam tổ chức “Liên hoan tiếng hát giáo viên toàn quốc lần thứ V” năm 2021 với chủ đề “Giọng hát hay giáo viên toàn quốc”.
Anh LQD

Công đoàn Giáo dục Việt Nam phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo phát động cuộc thi “Thầy cô trong mắt em” năm 2021

 •   01/05/2021 05:20:05 AM
 •   Đã xem: 542
 •   Phản hồi: 0
Từ ngàn đời nay, với truyền thống “Tôn sư trọng đạo”, người giáo viên trong con mắt của học trò luôn là tấm gương bình dị mà vĩ đại, giản dị mà thanh cao, khiêm nhường mà mẫu mực. Chính nhờ điều đó mà hình ảnh người thầy, người cô luôn là thần tượng đối với học trò.
Thu truong Hoàng Minh Sơn phat bieu tai Hoi nghi

GDTX-CN. Hội nghị triển khai Nghị định 116/2020/NĐ-CP về đào tạo giáo viên theo nhu cầu địa phương

 •   01/05/2021 04:37:32 AM
 •   Đã xem: 398
 •   Phản hồi: 0
Ngày 29/4, Bộ GDĐT tổ chức Hội nghị triển khai Nghị định 116/2020/NĐ-CP về đào tạo giáo viên theo nhu cầu địa phương với ba đầu cầu Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng. Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn dự và chỉ đạo Hội nghị.
Sở Giáo dục và Đào tạo trực tiếp quản lý Trung tâm giáo dục thường xuyên

Sở Giáo dục và Đào tạo trực tiếp quản lý Trung tâm giáo dục thường xuyên

 •   23/04/2021 03:39:00 AM
 •   Đã xem: 216
 •   Phản hồi: 0
Dienbien.edu.vn - Trung tâm giáo dục thường xuyên là cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân. Trung tâm có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng. Sở Giáo dục và Đào tạo trực tiếp quản lý, chỉ đạo Trung tâm.
Ảnh bàn giao cử tuyen

Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện quản lí nhà nước về đào tạo cử tuyển trên địa bàn tỉnh Điện Biên

 •   30/03/2021 11:46:00 PM
 •   Đã xem: 288
 •   Phản hồi: 0
Dienbien.edu.vn. Thực hiện Nghị định số 141/2020/NĐ-CP ngày 08/12/2020 của Chính phủ, quy định chế độ cử tuyển đối với học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số; Quyết định số 143/QĐ-UBND ngày 04/02/2021 của UBND tỉnh Điện Biên về việc chuyển giao nhiệm vụ quản lí nhà nước về đào tạo cử tuyển và nhiệm vụ Thường trực Hội đồng cử tuyển tỉnh Điện Biên, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tiếp nhận công tác quản lí cử tuyển từ Sở Nội vụ chuyển giao.
Anh HN tuyen sinh

Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2021

 •   30/03/2021 04:19:00 AM
 •   Đã xem: 298
 •   Phản hồi: 0
Dienbien.edu.vn. Ngày 25/3/2021, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2021 tại Hà Nội với sự tham gia của các trường Đại học, cao đẳng Sư phạm; các Sở Giáo dục và Đào tạo (04 điểm cầu gồm: Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Cần Thơ). Ông Hoàng Minh Sơn, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì hội nghị.
Trường CĐSP Điện Biên tổ chức Lễ Kỷ niệm 90 năm thành lập Đoàn THCS Hồ Chí Minh (6/3/1931 - 26/3/2021)

Trường CĐSP Điện Biên tổ chức Lễ Kỷ niệm 90 năm thành lập Đoàn THCS Hồ Chí Minh (6/3/1931 - 26/3/2021)

 •   27/03/2021 09:18:00 PM
 •   Đã xem: 330
 •   Phản hồi: 0
dienbien.edu.vn - Hòa trong không khí hân hoan của tuổi trẻ cả nước nói chung và tuổi trẻ Điện Biên nói riêng, tối ngày 24/3/2021 Đoàn trường CĐSP Điện Biên đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2021), trao danh sách Đoàn viên ưu tú cho cấp ủy Đảng, tuyên dương danh hiệu “Bí thư Chi đoàn giỏi”, “Thanh niên sống đẹp cấp trường” năm 2021.

Các tin khác

liên hệ quảng cáo
Thư viện video
Có thể bạn quan tâm
Quản lý thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Thống kê truy cập
 • Đang truy cập42
 • Máy chủ tìm kiếm9
 • Khách viếng thăm33
 • Hôm nay16,532
 • Tháng hiện tại229,319
 • Tổng lượt truy cập46,579,360
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐIỆN BIÊN
--------------------------------------------------------------------------------------
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Văn Đoạt- Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo
Địa chỉ: 
Số 867, đường Võ Nguyên Giáp, phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên
Điện thoại: 02153 824 980 - 02153 831 439
Email: 
phongcntt@dienbien.edu.vn
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây