Chính phủ quy định dự báo, cảnh báo, truyền tin thiên tai và cấp độ rủi ro thiên tai

Chính phủ quy định dự báo, cảnh báo, truyền tin thiên tai và cấp độ rủi ro thiên tai

 •   29/04/2021 04:03:00 AM
 •   Đã xem: 35
 •   Phản hồi: 0
Dienbien.edu.vn: Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định quy định về dự báo, cảnh báo, truyền tin thiên tai và cấp độ rủi ro thiên tai. Rủi ro thiên tai được phân cấp căn cứ vào cường độ, phạm vi ảnh hưởng, khu vực chịu tác động trực tiếp và khả năng gây thiệt hại của thiên tai.
Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2020 của tỉnh Điện Biên xếp thứ 46 trên bảng xếp hạng chung của cả nước

Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2020 của tỉnh Điện Biên xếp thứ 46 trên bảng xếp hạng chung của cả nước

 •   29/04/2021 04:02:00 AM
 •   Đã xem: 38
 •   Phản hồi: 0
Dienbien.edu.vn: Theo kết quả công bố của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), chỉ số PCI năm 2020 của tỉnh Điện Biên đạt 62,62 điểm, xếp thứ 46 trên bảng xếp hạng chung của cả nước (giảm 2 bậc so với 2019); xếp thứ 8/14 trong nhóm các tỉnh trung du và miền núi phía Bắc.
Chỉ số hài lòng của người dân tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước tỉnh Điện Biên năm 2020 đạt 83,67%

Chỉ số hài lòng của người dân tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước tỉnh Điện Biên năm 2020 đạt 83,67%

 •   29/04/2021 03:59:00 AM
 •   Đã xem: 33
 •   Phản hồi: 0
Dienbien.edu.vn: Ngày 23/4/2021, UBND tỉnh Điện Biên đã ban hành Quyết định phê duyệt và công bố Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh Điện Biên năm 2020.
Ban hành Quy chế tổ chức, hoạt động của trường phổ thông năng khiếu thể dục, thể thao

Ban hành Quy chế tổ chức, hoạt động của trường phổ thông năng khiếu thể dục, thể thao

 •   29/03/2021 05:44:00 AM
 •   Đã xem: 95
 •   Phản hồi: 0
Dienbien.edu.vn: Ngày 12/3/2021, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư số 07/2021/TT-BGDĐT về Quy chế tổ chức và hoạt động của trường phổ thông năng khiếu thể dục, thể thao.
Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động chưa thành niên

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động chưa thành niên

 •   25/03/2021 11:16:00 PM
 •   Đã xem: 87
 •   Phản hồi: 0
Dienbien.edu.vn: Ngày 12/11/2020, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư số 09/2020/TT-BLĐTBXH quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động chưa thành niên (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/3/2021).
Phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Điện Biên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Điện Biên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

 •   25/03/2021 03:14:00 AM
 •   Đã xem: 82
 •   Phản hồi: 0
Dienbien.edu.vn: Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng đã ký quyết định phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Điện Biên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Mục tiêu lập quy hoạch tỉnh Điện Biên thời kỳ 2021-2030 là phấn đấu đến năm 2030, Điện Biên trở thành tỉnh có điều kiện kinh tế phát triển khá trong khu vực Trung du và miền núi phía Bắc.
Ban hành thiết kế mẫu nhà vệ sinh mới áp dụng cho các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông trong hệ thống giáo dục quốc dân

Ban hành thiết kế mẫu nhà vệ sinh mới áp dụng cho các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông trong hệ thống giáo dục quốc dân

 •   25/03/2021 03:13:00 AM
 •   Đã xem: 96
 •   Phản hồi: 0
Dienbien.edu.vn: Ngày 01/3/2021, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành thiết kế mẫu nhà vệ sinh cho các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, phù hợp với Thông tư số 13/2020/TT-BGDĐT ngày 26/5/2020 Quy định tiêu chuẩn cơ sở vật chất các trường mầm non và phổ thông
Từ ngày 01/3/2021 tổ chức thu thập thông tin tổng điều tra kinh tế trên địa bàn tỉnh Điện Biên

Từ ngày 01/3/2021 tổ chức thu thập thông tin tổng điều tra kinh tế trên địa bàn tỉnh Điện Biên

 •   27/02/2021 03:32:00 AM
 •   Đã xem: 118
 •   Phản hồi: 0
Dienbien.edu.vn: Theo Quyết định số 307/QĐ-TTG ngày 27/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ về Tổng điều tra kinh tế năm 2021 trên phạm vi cả nước, làm cơ sở đánh giá tình hình, xây dựng kế hoạch, chính sách phát triển kinh tế - xã hội của Đảng và Nhà nước. UBND tỉnh Điện Biên đã xây dựng Kế hoạch triển khai Tổng điều tra kinh tế tỉnh Điện Biên năm 2021.
Điện Biên đưa đề án “Mỗi xã một sản phẩm” trở thành chương trình kinh tế trọng tâm của tỉnh

Điện Biên đưa đề án “Mỗi xã một sản phẩm” trở thành chương trình kinh tế trọng tâm của tỉnh

 •   27/02/2021 03:31:00 AM
 •   Đã xem: 121
 •   Phản hồi: 0
Dienbien.edu.vn: Ngày 24/2/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên đã ban hành Quyết định số 211/QĐ-UBND phê duyệt Đề án “Mỗi xã một sản phẩm” tỉnh db giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.
Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) tỉnh Điện Biên năm 2020 đạt 56,3/65 điểm

Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) tỉnh Điện Biên năm 2020 đạt 56,3/65 điểm

 •   27/02/2021 03:30:00 AM
 •   Đã xem: 118
 •   Phản hồi: 0
Dienbien.edu.vn: Thực hiện theo hướng dẫn tự đánh giá, chấm điểm để xác định chỉ số CCHC cấp tỉnh của Bộ Nội vụ, UBND tỉnh Điện Biên đã thực hiện tự đánh giá, chấm điểm 08 lĩnh vực với 11 tiêu chí và 76 tiêu chí thành phần. Kết quả điểm tự chấm xác định chỉ số CCHC năm 2020 của tỉnh là 56,2967/65,00 điểm (tăng so với năm 2019 là 3,7467 điểm)
Tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Điện Biên năm 2020 còn 29,97%

Tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Điện Biên năm 2020 còn 29,97%

 •   17/02/2021 09:26:00 PM
 •   Đã xem: 263
 •   Phản hồi: 0
Dienbien.edu.vn: Ngày 08/02/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên đã ban hành Quyết định số 172/QĐ-UBND về việc phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2020 trên địa bàn tỉnh Điện Biên.
Tiêu chí xác định dân tộc còn khó khăn, khó khăn đặc thù giai đoạn 2021-2025

Tiêu chí xác định dân tộc còn khó khăn, khó khăn đặc thù giai đoạn 2021-2025

 •   29/01/2021 07:29:00 PM
 •   Đã xem: 135
 •   Phản hồi: 0
Dienbien.edu.vn: Ngày 31/12/2020 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 39/2020/QĐ-TTg về tiêu chí xác định các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, có khó khăn đặc thù giai đoạn 2021-2025.
Các xã, thôn vùng dân tộc thiểu số tiếp tục hưởng chính sách an sinh xã hội đã ban hành

Các xã, thôn vùng dân tộc thiểu số tiếp tục hưởng chính sách an sinh xã hội đã ban hành

 •   29/01/2021 07:28:00 PM
 •   Đã xem: 123
 •   Phản hồi: 0
Dienbien.edu.vn: Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định các xã, thôn trên địa bàn vùng dân tộc thiểu số và miền núi được tiếp tục thụ hưởng các chính sách an sinh xã hội đã ban hành.
Người dân được bắn pháo hoa trong các dịp Tết, cưới hỏi, sinh nhật

Người dân được bắn pháo hoa trong các dịp Tết, cưới hỏi, sinh nhật

 •   30/12/2020 01:54:00 AM
 •   Đã xem: 161
 •   Phản hồi: 0
Dienbien.edu.vn - Chính phủ vừa ban hành Nghị định 137/2020/NĐ-CP quy định về quản lý, sử dụng pháo. Một điểm mới đáng chú ý của Nghị định 137/2020/NĐ-CP so với Nghị định 36/2009/NĐ-CP là phân định rõ pháo hoa nổ và pháo hoa không gây tiếng nổ. Nghị định 137/2020/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 11/1/2021, thay thế nghị định 36/2009/NĐ-CP, ngày 15/4/2009 của Chính phủ.
1

Chính phủ đồng ý ban hành chuẩn nghèo mới giai đoạn 2021-2025

 •   30/12/2020 01:53:00 AM
 •   Đã xem: 236
 •   Phản hồi: 0
Dienbien.edu.vn: Chiều ngày 29/12, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 12/2020, chủ yếu bàn về công tác xây dựng thể chế chính sách, pháp luật. Tại phiên họp, Thủ tướng đồng ý ban hành chuẩn nghèo mới giai đoạn 2021-2025
Chủ động trong công tác thu hút nguồn lực xã hội hóa đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị trường học cho các cơ sở giáo dục tỉnh Điện Biên.

Chủ động trong công tác thu hút nguồn lực xã hội hóa đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị trường học cho các cơ sở giáo dục tỉnh Điện Biên.

 •   29/12/2020 04:02:00 AM
 •   Đã xem: 155
 •   Phản hồi: 0
Dienbien.edu.vn: Trong tháng 12, Sở Giáo dục và Đào tạo đã phối hợp với Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Điện Biên liên hệ, làm việc với Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai để đề nghị hỗ trợ kinh phí đầu tư thiết bị trường học cho một số trường mầm non ở khu vực khó khăn trên địa bàn tỉnh Điện Biên.
Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập thực hiện tiếp nhận trang thiết bị dạy học cho các phòng hỗ trợ giáo dục học sinh khuyết tật từ Chương trình phát triển giáo dục trung học giai đoạn 2- Bộ Giáo dục và Đào tạo

Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập thực hiện tiếp nhận trang thiết bị dạy học cho các phòng hỗ trợ giáo dục học sinh khuyết tật từ Chương trình phát triển giáo dục trung học giai đoạn 2- Bộ Giáo dục và Đào tạo

 •   02/12/2020 11:12:09 PM
 •   Đã xem: 257
 •   Phản hồi: 0
Sáng ngày 25/11/2020, Ban Quản lý Chương trình phát triển giáo dục trung học giai đoạn 2 – Bộ Giáo dục và Đào tạo đã cung cấp thiết bị cho Trung tâm Hỗ trợ Phát triển giáo dục hòa nhập với giá trị hơn một tỷ đồng, bao gồm: 22 máy tính để bàn, 05 máy tính xách tay, 05 máy chiếu đa năng và màn chiếu 3 chân, 01 màn hình tương tác, 01 thiết bị âm thanh di động, nhạc cụ (đàn guitar, sáo, đàn organ). Ngoài ra, Công ty Cổ phần kỹ thuật và công nghệ Việt Nam (đơn vị trúng thầu cung cấp thiết bị) còn tặng trung tâm 01 màn hình tương tác, 01 máy chiếu đa năng.
Ban hành tiêu chí về xã, thôn đặc biệt khó khăn giai đoạn 2021 - 2025

Ban hành tiêu chí về xã, thôn đặc biệt khó khăn giai đoạn 2021 - 2025

 •   24/11/2020 10:10:00 PM
 •   Đã xem: 1530
 •   Phản hồi: 0
Dienbien.edu.vn: Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 33/2020/QĐ-TTg về tiêu chí phân định vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo trình độ phát triển giai đoạn 2021 - 2025.
Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp 2 và lớp 6

Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp 2 và lớp 6

 •   12/11/2020 04:18:00 AM
 •   Đã xem: 249
 •   Phản hồi: 0
Dienbien.edu.vn: Ngày 03/11/2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư số 43/2020/TT-BGDĐT về Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp 2 và Thông tư số 44/2020/TT-BGDĐT về Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp 6. Các Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 19/12/2020.

Các tin khác

liên hệ quảng cáo
Thư viện video
Có thể bạn quan tâm
Quản lý thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Thống kê truy cập
 • Đang truy cập59
 • Máy chủ tìm kiếm26
 • Khách viếng thăm33
 • Hôm nay19,115
 • Tháng hiện tại129,376
 • Tổng lượt truy cập44,209,090
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐIỆN BIÊN
--------------------------------------------------------------------------------------
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Văn Kiên - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo
Địa chỉ: 
Số 867, đường Võ Nguyên Giáp, phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên
Điện thoại: 02153 824 980 - 02153 831 439
Email: 
phongcntt@dienbien.edu.vn
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây