TỔNG KẾT HUẤN LUYỆN CỤM TỰ VỆ SỐ 7 NĂM 2021

TỔNG KẾT HUẤN LUYỆN CỤM TỰ VỆ SỐ 7 NĂM 2021

 •   19/04/2021 08:30:49 PM
 •   Đã xem: 72
 •   Phản hồi: 0
Dienbien.edu.vn: Thực hiện chương trình kế hoạch năm 2021, Ngày 16/4/2021 tại phòng họp số 02 Ban Chỉ huy quân sự Sở Giáo dục và Đào tạo đơn vị cụm trưởng tổ chức tổng kết huấn luyện tự vệ năm 2021. Kết quả huấn luyện hoàn thành nội dung, chương trình, kế hoạch đề ra.
Giới thiệu một số điểm mới của Nghị định số 130/2020/NĐ-CP của Chính phủ về kê khai tài sản của cán bộ, công chức (thay thế Nghị định 78/2013/NĐ-CP)

Giới thiệu một số điểm mới của Nghị định số 130/2020/NĐ-CP của Chính phủ về kê khai tài sản của cán bộ, công chức (thay thế Nghị định 78/2013/NĐ-CP)

 •   19/04/2021 08:24:47 PM
 •   Đã xem: 60
 •   Phản hồi: 0
Dienbien.edu.vn: Ngày 30/10/2020, Chính phủ ban hành Nghị định 130/2020/NĐ-CP về Kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị. Theo đó, có một số điểm mới, như sau:
1

Khai mạc huấn luyện chiến sỹ tự vệ cụm số 7 năm 2021

 •   14/04/2021 09:13:00 PM
 •   Đã xem: 62
 •   Phản hồi: 0
Dienbien.edu.vn - Thực hiện chương trình công tác năm 2021, ngày 12/4/2021 tại cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo, Ban Chỉ huy quân sự Sở Giáo dục và Đào tạo đơn vị cụm trưởng cụm tự vệ số 7 gồm lực lượng tự vệ 5 đơn vị (Sở Giáo dục và Đào tạo, Viễn thông tỉnh, Bưu điện tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh và Trung tâm Kinh doanh VNPT Điện Biên), tổ chức khai mạc huấn luyện tự vệ năm 2021.
Kê khai, công khai, kiểm soát tài sản thu nhập cá nhân theo quy định của Luật phòng chống tham nhũng năm 2018 và Nghị định 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ

Kê khai, công khai, kiểm soát tài sản thu nhập cá nhân theo quy định của Luật phòng chống tham nhũng năm 2018 và Nghị định 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ

 •   25/03/2021 05:00:00 AM
 •   Đã xem: 97
 •   Phản hồi: 0
Dienbien.edu.vn - Ngày 19/02/2021, Thanh tra Chính phủ ban hành Công văn 252/TTCP-C.IV về việc kiểm soát tài sản, thu nhập; ngày 05/3/2021 UBND tỉnh tỉnh Điện Biên ban hành kế hoạch số 570/KH-UBND để chỉ đạo triển khai thực hiện kê khai, công khai khai, kiểm soát tài sản, thu nhập trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh Điện Biên
Phát động cuộc thi tìm hiểu trực tuyến “Tìm hiểu pháp Luật về bầu cử đại biểu quốc hội và đại biểu hội đồng nhân dân”

Phát động cuộc thi tìm hiểu trực tuyến “Tìm hiểu pháp Luật về bầu cử đại biểu quốc hội và đại biểu hội đồng nhân dân”

 •   25/03/2021 03:11:00 AM
 •   Đã xem: 86
 •   Phản hồi: 0
Dienbien.edu.vn - Ngày 08/3/2021, Bộ Tư pháp đã ban hành Kế hoạch số 609/KH-BTP về việc tổ chức cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân”; Ngày 18/03/2021 Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành Kế hoạch số 493/KH-SGDĐT về tổ chức các hoạt động tuyên truyền cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Sở giáo dục và Đào tạo phát động cuộc thi trong toàn ngành.
quy định Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức trong ngành Thanh tra và cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân.

quy định Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức trong ngành Thanh tra và cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân.

 •   22/03/2021 04:19:00 AM
 •   Đã xem: 116
 •   Phản hồi: 0
Dienbien.edu.vn - Tổng Thanh tra Chính phủ ban hành Thông tư số 01/2021/TT-TTCP ngày 11/3/2021 về quy định Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức trong ngành Thanh tra và cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân.
Ngành giáo dục và đào tạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật về bầu cử

Ngành giáo dục và đào tạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật về bầu cử

 •   18/03/2021 10:22:46 PM
 •   Đã xem: 121
 •   Phản hồi: 0
Dienbien.edu.vn: Những ngày này, cả nước đang tích cực các công việc chuẩn bị cho sự kiện chính trị, pháp lý quan trọng - bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. Để cuộc bầu cử thành công, công tác tuyên truyền phải đi trước một bước.
1

Ban hành Luật phòng chống tham nhũng

 •   26/02/2021 03:43:00 AM
 •   Đã xem: 116
 •   Phản hồi: 0
Dienbien.edu.vn - Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành Luật phòng, chống tham nhũng ngày 20/11/2018, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2019
Chính phủ ban hành Nghị định số 04/2021/NĐ-CP ngày 22/01/2021 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục.

Chính phủ ban hành Nghị định số 04/2021/NĐ-CP ngày 22/01/2021 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục.

 •   05/02/2021 03:34:19 AM
 •   Đã xem: 208
 •   Phản hồi: 0
Dienbien.edu.vn: Thanh tra Sở trân trọng giới thiệu một số nội dung của Nghị định số 04/2021/NĐ-CP ngày 22/01/2021 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục.
Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên hỗ trợ công chức, viên chức và người lao động có hoàn cảnh khó khăn; công chức, viên chức và người lao động mắc bệnh hiểm nghèo dịp Tết nguyên đán Tân Sửu, năm 2021

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên hỗ trợ công chức, viên chức và người lao động có hoàn cảnh khó khăn; công chức, viên chức và người lao động mắc bệnh hiểm nghèo dịp Tết nguyên đán Tân Sửu, năm 2021

 •   02/02/2021 08:48:00 PM
 •   Đã xem: 133
 •   Phản hồi: 0
Dienbien.edu.vn - Tết Nguyên đán Tân Sửu, năm 2021 đang đến gần, hòa chung tinh thần “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”, các chương trình chăm lo Tết cho người nghèo và các đối tượng đặc biệt khó khăn đang được triển khai trên khắp cả nước để mọi người dân được đón xuân đầm ấm hơn
Bộ Tư pháp ban hành Quyết định số 70/2021/QĐ- BTP công bố danh sách văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngừng hiệu lực toàn bộ hoặc một phận lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp.

Bộ Tư pháp ban hành Quyết định số 70/2021/QĐ- BTP công bố danh sách văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngừng hiệu lực toàn bộ hoặc một phận lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp.

 •   31/01/2021 09:06:00 PM
 •   Đã xem: 213
 •   Phản hồi: 0
Dienbien.edu.vn - Ngày 19/01/2021 Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Quyết định số 70/2021/QĐ- BTP công bố danh sách văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngừng hiệu lực toàn bộ hoặc một phận lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp năm 2020.
Chính phủ ban hành Nghị định số 154/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ

Chính phủ ban hành Nghị định số 154/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ

 •   25/01/2021 09:46:56 PM
 •   Đã xem: 181
 •   Phản hồi: 0
Dienbien.edu.vn: Thanh tra Sở trích nội dung cơ bản của Nghị định số 154/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật cụ thể như sau:
Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2021 ngành Thanh tra tỉnh Điện Biên

Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2021 ngành Thanh tra tỉnh Điện Biên

 •   21/01/2021 10:52:47 PM
 •   Đã xem: 177
 •   Phản hồi: 0
Dienbien.edu.vn: Ngày 18/01/2021, Thanh tra tỉnh Điện Biên tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ, công tác thanh tra năm 2021. Dự và Chỉ đạo hội nghị có đồng chí Phạm Đức Toàn, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: UBKT Tỉnh ủy; Ban Nội chính Tỉnh ủy; Đại diện Lãnh đạo các sở, ban ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã thành phố thuộc tỉnh, Ban Tiếp công dân tỉnh; đại diện lãnh đạo Thanh tra các huyện, thị, thành phố, các Sở, ngành tỉnh và Trưởng, phó các phòng nghiệp vụ Thanh tra tỉnh.
Luật Thanh niên năm 2020 - Một đổi mới của pháp luật về vấn đề thanh niên

Luật Thanh niên năm 2020 - Một đổi mới của pháp luật về vấn đề thanh niên

 •   11/01/2021 07:55:11 PM
 •   Đã xem: 154
 •   Phản hồi: 0
Dienbien.edu.vn: Hiến pháp năm 2013, ngoài các quyền và nghĩa vụ của thanh niên Việt Nam được xác định với tư cách là công dân, còn nhấn mạnh: “Thanh niên được Nhà nước, gia đình và xã hội tạo điều kiện học tập, lao động, giải trí, phát triển thể lực, trí tuệ, bồi dưỡng đạo đức, truyền thống dân tộc, ý thức công dân; đi đầu trong công cuộc lao động sáng tạo và bảo vệ Tổ quốc”. Việc quy định như vậy cho thấy Nhà nước rất coi trọng vai trò xung kích, đi đầu của thanh niên trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đây là nguyên tắc hiến định, có ý nghĩa nền tảng để các cơ quan có thẩm quyền xây dựng và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến thanh niên và công tác thanh niên.
Từ ngày 1/1/2021, 11 Luật, Bộ luật sẽ chính thức có hiệu lực

Từ ngày 1/1/2021, 11 Luật, Bộ luật sẽ chính thức có hiệu lực

 •   04/01/2021 03:23:49 AM
 •   Đã xem: 178
 •   Phản hồi: 0
Hội nghị tập huấn công tác pháp chế và báo cáo viên pháp luật ngành giáo dục các tỉnh phía bắc

Hội nghị tập huấn công tác pháp chế và báo cáo viên pháp luật ngành giáo dục các tỉnh phía bắc

 •   31/12/2020 01:34:00 AM
 •   Đã xem: 152
 •   Phản hồi: 0
Dienbien.edu.vn - Trong hai ngày 28, 29/12/2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức hội nghị tập huấn công tác pháp chế tại thành phố Hà nội các đại biểu là công chức làm nhiệm vụ pháp chế của các Sở GDĐT, trường Đại học tại các tỉnh từ Thừa Thiên Huế trở ra phía bắc.
Thủ tướng ban hành Quyết định số 36/2020/QĐ-TTg bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Thủ tướng ban hành

Thủ tướng ban hành Quyết định số 36/2020/QĐ-TTg bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Thủ tướng ban hành

 •   27/12/2020 07:30:00 PM
 •   Đã xem: 120
 •   Phản hồi: 0
Ngày 19/12/2020 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 36/2020/QĐ- TTg bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Thủ tướng ban hành.
1

Sở Giáo dục và Đào tạo tích cực chuẩn bị tổ chức cuộc thi khoa học kỹ thuật học cấp tỉnh

 •   21/12/2020 03:32:00 AM
 •   Đã xem: 221
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện nhiệm vụ năm học 2020-2021, Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành văn bản số 3299/QĐ-SGDĐT ngày 15/12/2020 thành lập Ban tổ chức cuộc thi khoa học kỹ thuật học sinh trung học, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Ban tổ chức, các đơn vị; ban hành văn bản số 2050/SGDDT – GDTrH ngày 29/9/2020 về việc tổ chức cuộc thi khoa học kỹ thuật học sinh trung học; kế hoạch tổ chức Hội thi;
Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo liên tịch ban hành trong lĩnh vực giáo dục

Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo liên tịch ban hành trong lĩnh vực giáo dục

 •   20/12/2020 07:40:26 PM
 •   Đã xem: 173
 •   Phản hồi: 0
Ngày 03/11/2020 Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư số 42/2020/TT-BGDĐT ngày 03/11/2020 về Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo liên tịch ban hành trong lĩnh vực giáo dục

Các tin khác

liên hệ quảng cáo
Thư viện video
Có thể bạn quan tâm
Quản lý thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Thống kê truy cập
 • Đang truy cập52
 • Máy chủ tìm kiếm21
 • Khách viếng thăm31
 • Hôm nay19,115
 • Tháng hiện tại129,442
 • Tổng lượt truy cập44,209,156
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐIỆN BIÊN
--------------------------------------------------------------------------------------
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Văn Kiên - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo
Địa chỉ: 
Số 867, đường Võ Nguyên Giáp, phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên
Điện thoại: 02153 824 980 - 02153 831 439
Email: 
phongcntt@dienbien.edu.vn
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây