Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên

https://www.dienbien.edu.vn


Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) tỉnh Điện Biên năm 2020 đạt 56,3/65 điểm

Dienbien.edu.vn: Thực hiện theo hướng dẫn tự đánh giá, chấm điểm để xác định chỉ số CCHC cấp tỉnh của Bộ Nội vụ, UBND tỉnh Điện Biên đã thực hiện tự đánh giá, chấm điểm 08 lĩnh vực với 11 tiêu chí và 76 tiêu chí thành phần. Kết quả điểm tự chấm xác định chỉ số CCHC năm 2020 của tỉnh là 56,2967/65,00 điểm (tăng so với năm 2019 là 3,7467 điểm)
Kết quả điểm tự chấm xác định chỉ số CCHC năm 2020 đối với từng tiêu chí cụ thể như sau:
- Công tác chỉ đạo điều hành CCHC: 7/7 điểm;
- Xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản QPPL tại tỉnh: 5/5 điểm;
- Cải cách thủ tục hành chính: 13,49/13,5 điểm;
- Cải cách tố chức bộ máy hành chính: 6/7 điểm;
- Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức:
6,75/7,5 điểm;
- Cải cách tài chính công: 5,88/8 điểm
- Hiện đại hóa hành chính: 10,18/11 điểm;
- Tác động của CCHC đến người dân, tổ chức và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh: 2/6 điểm.

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, Sở Giáo dục và Đào tạo Điện Biên
Kết quả xác định chỉ số CCHC năm 2020 là căn cứ theo dõi, đánh giá một cách thực chất, khách quan và công bằng kết quả thực hiện cải cách hành chính hàng năm trong triển khai thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 – 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Tác giả bài viết: Đặng Việt Cường

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây